Dit is een milieubelastende activiteit

Een milieubelastende activiteit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, anders dan bepaalde lozingen en wateronttrekkingen. Hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) wijst milieubelastende activiteiten aan waarvoor rijksregels gelden. De lozing op het riool is onderdeel van de milieubelastende activiteit.

Definitie

De Omgevingswet definieert een milieubelastende activiteit als:

'een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan veroorzaken, niet zijnde een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk of een wateronttrekkingsactiviteit'.

Uitgezonderd van de definitie zijn dus de lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk en de wateronttrekkingsactiviteit. De wet wijst ze namelijk als aparte activiteiten aan.

Hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) wijst milieubelastende activiteiten aan waarvoor rijksregels gelden. Het wijst ook de lozingen, die afkomstig zijn van deze activiteiten, aan als lozingsactiviteiten waarvoor rijksregels gelden.

Rijksregels, decentrale regels, algemene zorgplicht en verbod

De rijksregels voor milieubelastende activiteiten staan in het Bal. Voor milieubelastende activiteiten die niet in het Bal zijn aangewezen, gelden geen algemene rijksregels. Voor die activiteiten kunnen decentrale overheden regels stellen, bijvoorbeeld in het omgevingsplan.

Als er geen specifieke regels door het rijk of door decentrale overheden zijn gesteld voor een milieubelastende activiteit, is de algemene zorgplicht en het algemene verbod uit de Omgevingswet van toepassing.

Grondslag

De grondslag voor milieubelastende activiteiten in het Bal ligt in artikel 4.3, lid 1, onder b, en 5.1,  lid 2, onder b van de Omgevingswet. Voor de regels door decentrale overheden ligt deze in artikel 4.1, lid 1 van de wet.


Milieubelastende activiteit