Specifieke zorgplicht milieubelastende activiteit

Degene die een milieubelastende activiteit uitvoert krijgt te maken met de specifieke zorgplicht. Hier vindt u uitleg over de werking ervan en waar u als toezichthouder op kunt letten.