Veranderingen van Activiteitenbesluit en Bor naar Bal

De belangrijkste inhoudelijke veranderingen per 2021 zijn samengevat in tabellen. Het gaat om verschillen tussen de milieubelastende activiteiten in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het oude Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en het Besluit omgevingsrecht (Bor). Er staan verwijzingen naar de relevante wetteksten bij.

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Milieubelastende activiteit: dit verandert er