Mogelijkheden decentrale regels

Voor milieubelastende activiteiten die niet in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn aangewezen, gelden geen algemene rijksregels. Voor die activiteiten kunnen decentrale overheden regels stellen. Decentrale overheden kunnen ook maatwerkregels stellen over milieubelastende activiteiten die wel in het Bal staan. Gemeenten doen dit in het omgevingsplan, provincies in de omgevingsverordening.

Activiteiten met lokale milieueffecten

De regels over activiteiten in het omgevingsplan of de omgevingsverordening gaan vooral over lokale milieueffecten. Denk bijvoorbeeld aan geluids- en geuroverlast. Hierbij is vooral de locatiekeuze van belang. Daarom ligt regulering in het omgevingsplan voor de hand.

Voorbeelden

Enkele voorbeelden van activiteiten die de gemeente in het omgevingsplan regelt:

  • hotels, pensions en conferentieoorden
  • restaurants, cafetaria's, snackbars en cateringbedrijven
  • cafés, discotheken, concertpodia, muziektheaters en evenementenhallen
  • verblijfsrecreatie, dagrecreatie en sportfaciliteiten
  • detailhandel en ambachten, supermarkten en bouwmarkten
  • gebouwen voor permanente of tijdelijke bewoning, onderwijs- en kantoorgebouwen
  • dierenpensions, dierenasiels, dierenklinieken, hondenfokkers of -trainers, hobbymatig houden van dieren en maneges

Wat kan de gemeente regelen?

Voor de milieubelastende activiteiten die de gemeente in het omgevingsplan of de provincie in de omgevingsverordening regelt kunnen gemeente en provincie  inhoudelijke voorschriften, vergunningplichten, meldingsplichten en informatieplichten opnemen.

Maatwerkregels in relatie tot het Bal

In het omgevingsplan en in de omgevingsverordening kan de decentrale overheid ook maatwerkregels in relatie tot de algemene rijksregels van het Bal opnemen.

Algemene zorgplicht en verbod

Zijn er geen specifieke regels door het rijk of door decentrale overheden gesteld voor een milieubelastende activiteit? Dan geldt de algemene zorgplicht en het algemene verbod uit de Omgevingswet.


Milieubelastende activiteit