Stappenplan milieubelastende activiteit

Met behulp van dit stappenplan kunt u  uitzoeken welke regels er voor een bepaalde milieubelastende activiteit gelden.

Stap 1

Is de activiteit die wordt uitgevoerd in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) aangewezen als milieubelastende activiteit? Alleen dan is het Bal van toepassing.

Stap 2

Kijk in de richtingaanwijzer. Per paragraaf van hoofdstuk 3 is er een artikel dat aangeeft welke algemene regels van hoofdstuk 4 en 5 van toepassing zijn. Daarnaast geldt altijd de specifieke zorgplicht.

Stap 3

Kijk ook buiten het Bal. Het bevoegd gezag kan namelijk afwijken van de regels van het Bal met maatwerkvoorschriften, vergunningvoorschriften, maatwerkregels en gelijkwaardige maatregelen.

Stap 4

Kijk of de milieubelastende activiteit vergunningplichtig is. Per paragraaf van hoofdstuk 3 van het Bal staat aangegeven of de milieubelastende activiteit vergunningplichtig is.

Stap 5

Kijk in hoofdstuk 4 of een melding nodig is voordat met de activiteit mag worden begonnen.

Stap 6

Kijk welke andere informatie nog moet worden aangeleverd bij het bevoegd gezag.

Stap 7

Zijn er decentrale regels voor de milieubelastende activiteit? Er kunnen naast de regels in het Bal ook nog regels in bijvoorbeeld het omgevingsplan staan.