Milieuregels in het Bal voor de agrarische sector

Landelijke milieuregels voor de agrarische sector onder de Omgevingswet staan in afdeling 3.6 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om veehouderijen, glastuinbouw en bedrijven voor mestbehandeling.