Rijksregels in het Bal voor milieubelastende activiteiten

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) wijst in hoofdstuk 3 milieubelastende activiteiten aan. Voor de milieubelastende activiteiten gelden inhoudelijke voorschriften, een zorgplicht, informatieplichten en soms een vergunningplicht.

Het stappenplan leidt u door de regels.

Bruidsschat

De bruidsschat voor de gemeenten bevat regels over milieubelastende activiteiten die niet terugkeren in het Bal. Daarnaast bevat de bruidsschat regels over milieuaspecten die beter lokaal kunnen worden geregeld.

Meer over milieubelastende activiteiten