Natura 2000-activiteit

Wanneer iemand een activiteit uitvoert die mogelijk nadelige gevolgen heeft voor een Natura 2000-gebied dan heet dit een Natura 2000-activiteit. Om deze activiteit te mogen uitvoeren is meestal een omgevingsvergunning nodig. Deze kan worden verleend na beoordeling van de activiteit. Hierbij moet rekening worden gehouden of er een relatie is met andere activiteiten. De mogelijkheid bestaat ook dat er vrijstellingen zijn voor bepaalde activiteiten.

Wat houdt het in?

In bijlage A bij de Omgevingswet staan de definities van een Natura 2000-activiteit.

Verplichtingen

Wanneer iemand een activiteit uitvoert in een Natura 2000-gebied dan zijn er verschillende verplichtingen, zoals het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Relaties met andere activiteiten

De activiteiten die een initiatiefnemer wil verrichten bij het uitvoeren van een project kunnen meerdere activiteiten omvatten.

Wat verandert er?

De beslistermijnen voor vergunningaanvragen voor een Natura 2000-activiteit zijn in de Omgevingswet korter.