Dit houdt het in

In bijlage A bij de Omgevingswet staan de definities van een Natura 2000-activiteit:

"Activiteit, inhoudende het realiseren van een project dat of het verrichten van een andere handeling die, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een significant verstorend gevolg kan hebben voor de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen."

Binnen en buiten het Natura 2000-gebied

Een Natura 2000-activiteit kan worden uitgevoerd in een Natura 2000-gebied. Maar meestal vindt de activiteit juist plaats buiten een Natura 2000-gebied. De activiteit kan namelijk ook dan effect op het Natura 2000-gebied hebben. Dit wordt wel eens de externe werking van een Natura 2000-gebied genoemd.