Relaties Natura 2000-activiteit met andere activiteiten

De handelingen die een initiatiefnemer wil verrichten bij het uitvoeren van een project kunnen meerdere activiteiten omvatten.

De Natura 2000-activiteit heeft vaak een relatie met de volgende activiteiten:

Deze activiteiten, vaak door bedrijven uitgevoerd, kunnen van invloed zijn op het aangewezen Natura 2000-gebied. Heeft dit een verslechterend of een significant verstorend gevolg voor de soorten waarvoor dat gebied is aangewezen? Dan is een vergunning voor een Natura 2000-activiteit nodig.