Dit verandert er

De beslistermijnen voor vergunningaanvragen voor een Natura 2000-activiteit zijn in de Omgevingswet korter.

Voor enkelvoudige vergunningen geldt een beslistermijn van acht weken, in plaats van 13 weken. Deze is eenmalig te verlengen met zes weken, in plaats van 7 weken. Meervoudige vergunningaanvragen hebben een beslistermijn van twaalf weken (in plaats van 26 weken). Dit volgt uit artikel 16.64 Ow. Ook deze is eenmalig te verlengen met zes weken.

Bijzondere situaties

In bijzondere gevallen geldt de uitgebreide procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. In artikel 10.24 van het Omgevingsbesluit is te zien wanneer dit zo is. Een van deze gevallen is een Natura 2000-activiteit. Dit speelt als bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning volgens artikel 16.53c Ow (invoeringswet) een passende beoordeling wordt gemaakt.