Aan welke algemene regels moet de ontgrondingsactiviteit voldoen?

Er zijn enkele algemene regels waaraan een ontgrondingsactiviteit moet voldoen.

Ontgrondingsactiviteiten in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk

Voor deze ontgrondingsactiviteiten gelden:

  • de regels over de specifieke zorgplicht (artikel 6.6, lid 1 Besluit activiteiten leefomgeving (Bal))
  • de regels over maatwerkvoorschriften (artikel 6.7 Bal)

Ontgrondingsactiviteiten in de Noordzee

Voor deze ontgrondingsactiviteiten gelden:

  • de regels over de specifieke zorgplicht (artikel 7.6, lid 1 Bal)
  • de regels over maatwerkvoorschriften (artikel 7.7 Bal)

Ontgrondingsactiviteiten op land, in regionale wateren en in het winterbed van een rivier in beheer bij het Rijk

Voor deze ontgrondingsactiviteiten gelden geen algemene rijksregels.

Decentrale regels

Voor ontgrondingsactiviteiten in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk en in de Noordzee zijn decentrale overheden niet bevoegd tot het stellen van regels. Het Rijk stelt daarvoor een algemene regel in (zorgplicht) en biedt daarbij niet de mogelijkheid voor maatwerkregels.

Voor de ontgrondingsactiviteiten op land, in regionale wateren of in een winterbed van een rivier in beheer bij het Rijk geeft hoofdstuk 16 Bal geen algemene regels. Decentrale overheden kunnen hierover eventueel algemene regels te stellen.


Ontgrondingsactiviteit