Ontgrondingsactiviteit onder de Omgevingswet

Ontgrondingen zijn werkzaamheden aan de hoogteligging van een terrein of waarbij de bodem van water wordt verlaagd.

Land en regionaal water

Regels voor ontgronding op land, in regionale wateren en de winterbedding van rivieren in beheer bij het Rijk.

Rijkswater

Regels voor ontgronding in Rijkswater.

Noordzee

Regels voor ontgronding in de Noordzee.

Dit verandert er

De belangrijkste wijzigingen onder de Omgevingswet.