Ontgrondingsactiviteit onder de Omgevingswet

Ontgrondingen zijn werkzaamheden die iets aan of in de hoogteligging van een terrein veranderen of waarbij de bodem van een water wordt verlaagd.

Land en regionaal water

Regels voor ontgronding op land, in regionale wateren en de winterbedding van rivieren in beheer bij het Rijk.

Rijkswater

Regels voor ontgronding in Rijkswater.

Noordzee

Regels voor ontgronding in de Noordzee.

Dit verandert er

De belangrijkste wijzigingen onder de Omgevingswet.