Wat is de rijksmonumentenactiviteit?

De regels over de rijksmonumentenactiviteit en over cultureel erfgoed staan bij elkaar in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

De Omgevingswet definieert een rijksmonumentenactiviteit als: 
'activiteit inhoudende het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een rijksmonument of een voorbeschermd rijksmonument of het herstellen of gebruiken daarvan waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht'.

Rijksmonumenten zijn monumenten en archeologische monumenten die op grond van de Erfgoedwet in het rijksmonumentenregister staan ingeschreven.

De rijksmonumentenactiviteit is vergunningplichtig. Dat staat in artikel 5.1 lid 1 van de Omgevingswet. In hoofdstuk 13 van het Bal staan regels voor ‘activiteiten die cultureel erfgoed betreffen’. Deze regels gelden voor rijksmonumentenactiviteiten en voor andere activiteiten die invloed hebben of kunnen hebben op een rijksmonument.


Cultureel erfgoed