Met welke andere activiteiten kan de rijksmonumentenactiviteit een relatie hebben?

De handelingen die een initiatiefnemer wil verrichten kunnen meerdere activiteiten omvatten. De rijksmonumentenactiviteit heeft vaak een relatie met de volgende activiteiten:

  • Bouwactiviteit
    Een rijksmonumentenactiviteit is in veel gevallen ook een bouwactiviteit.
  • Sloopactiviteit
    Als een rijksmonument wordt gesloopt, gelden voor het slopen ook de regels voor de sloopactiviteit.
  • Omgevingsplanactiviteit
    Een rijksmonumentenactiviteit kan tevens een omgevingsplanactiviteit zijn. Bijvoorbeeld als in het omgevingsplan van de gemeente regels staan over de sloop van rijksmonumenten. Of regels over aanlegactiviteiten.

Cultureel erfgoed