Rijksmonumentenactiviteit: wat verandert er?

Inhoudelijk zijn de regels voor de rijksmonumentenactiviteit niet wezenlijk anders dan de huidige regels voor rijksmonumenten van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Erfgoedwet.

Zorgplicht

Wel nieuw is de specifieke zorgplicht. Dit is in lijn met het systeem van de Omgevingswet. Ook is voor bijvoorbeeld begraafplaatsen nu duidelijk gemaakt welke activiteiten vergunningvrij zijn.


Cultureel erfgoed