Sloopactiviteit

Voor iedereen die een bouwwerk geheel of gedeeltelijk wil afbreken of uit elkaar wil nemen, gelden algemene regels die door het Rijk geregeld zijn.  De gemeente kan geen vergunning verplichten, maar er is wel meldingsplicht. Inhoudelijk veranderen de regels voor een sloopactiviteit niet veel.

Sloopactiviteit

Dit houdt het in

Een sloopactiviteit is het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van een bouwwerk.

Rijksregels

Algemene regels over veiligheid en gezondheid in de directe omgeving van sloopwerkzaamheden.

Relatie met andere ­activiteiten

Relatie met bouw- of omgevingsplanactiviteiten, rijksmonumenten en mobiel breken van bouw- en sloopafval.

Decentrale regels

Er is geen mogelijkheid voor de gemeente om regels over de sloopactiviteit op te nemen in het omgevingsplan.

Dit verandert er

Inhoudelijk zijn de regels voor de sloopactiviteit niet wezenlijk anders dan de geldende regels voor slopen en asbest verwijderen.