Aan welke algemene regels moet de sloopactiviteit voldoen?

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) regelt de activiteit slopen in hoofdstuk 7. Deze regels gaan over de veiligheid en de gezondheid in de directe omgeving van de sloopwerkzaamheden.

Verder is het verplicht om het sloopafval op het sloopterrein te scheiden. Deze regels zijn uitputtend bedoeld. Het Bbl staat maatwerkvoorschriften toe behalve in enkele uitzonderingsgevallen.

Decentrale regels

Het Bbl geeft geen mogelijkheid voor de gemeente om regels over de sloopactiviteit op te nemen in het omgevingsplan.


Sloopactiviteit