Relatie sloopactiviteit met andere activiteiten

Werkzaamheden die een initiatiefnemer wil uitvoeren kunnen meerdere activiteiten raken. De sloopactiviteit heeft vaak een relatie met andere activiteiten.

Het gaat om de volgende activiteiten:

 • Bouwactiviteit
  Een sloopactiviteit gaat in veel gevallen samen met een bouwactiviteit.
 • Omgevingsplanactiviteit
  De gemeente kan in het omgevingsplan nog regels stellen. Bijvoorbeeld ter bescherming van een stads- of dorpsgezicht. Of om te voorkomen dat open ruimten in bebouwing ontstaan. Maar deze regels kunnen niet gaan over de sloopactiviteit zoals bedoeld in artikel 4.3 van de Omgevingswet. Dus niet over het daadwerkelijk slopen.
 • Rijksmonumentactiviteit
  Is het bouwwerk dat wordt gesloopt een rijksmonument? Dan gelden voor het slopen ook de regels voor de rijksmonumentenactiviteit.
 • Mobiel breken bouw- en sloopafval
  Bij het slopen van een bouwwerk kan een mobiele puinbreker worden ingezet. Dan gelden ook de regels voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).