Met welke andere activiteiten kan de sloopactiviteit een relatie hebben?

De handelingen die een initiatiefnemer wil verrichten bij het uitvoeren van een project kunnen meerdere activiteiten omvatten. Het slopen van een bouwwerk heeft vaak een relatie met de volgende activiteiten:

  • Omgevingsplanactiviteit
    In het omgevingsplan kan de gemeente regels opnemen over de sloop van bouwwerken. Deze regels kunnen niet ingaan op de sloopactiviteit zoals bedoeld in art. 4.3 Omgevingswet. De gemeente kan bijvoorbeeld wel regels stellen ter bescherming van het stads- of dorpsgezicht. Of om te voorkomen dat open ruimten in de bebouwing ontstaan.
  • Rijksmonumentactiviteit
    Als het bouwwerk dat wordt gesloopt een rijksmonument is gelden voor het slopen ook de regels voor de rijksmonumentenactiviteit.
  • Mobiel breken bouw- en sloopafval
    Als bij het slopen van een bouwwerk een mobiele puinbreker wordt ingezet gelden ook de in het Bbl opgenomen regels voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval.