Technische bouwactiviteit

Een bouwactiviteit is 'het bouwen van een bouwwerk'. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) stelt rijksregels over de bouwkwaliteit. De regels uit het Bbl gelden voor vergunningplichtige én vergunningvrije bouwactiviteiten. Bij deze bouwactiviteit verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij. Dit is vastgelegd in de Wet kwaliteitsborging.

Bouwplaats

Dit houdt het in

De technische bouwactiviteit in de Omgevingswet is de technische beoordeling van een bouwwerk.

Rijksregels

Vanwege veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid gelden er rijksregels voor het technische deel van bouwwerken.

Decentrale regels

Het Bbl biedt beperkte mogelijkheden voor maatwerk voor de technische bouwkwaliteit van bouwwerken.

Dit verandert er

Met het ingaan van de Omgevingswet zijn er verschillende veranderingen voor de bouwactiviteit.

Relatie met andere activiteiten

De bouwactiviteit kan een relatie hebben met verschillende andere activiteiten.