Minder vergunningplicht technische bouwactiviteit

Door 'de knip' zijn er minder activiteiten vergunningplichtig voor de technische bouwactiviteit.

Randvoorwaarden vanuit ruimtelijke motieven uit het Besluit omgevingsrecht zijn niet van belang voor een technische toets. Deze zijn daarom geschrapt in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Zo zijn alle dakkapellen en bijbehorende bouwwerken (tot maximaal 5 meter) vergunningvrij. Dit geldt voor zowel de voor- als achterkant van een bestaand bouwwerk. Op deze manier is het aantal door het Rijk aangewezen vergunningvrije technische bouwactiviteiten een stuk lager dan in het huidige stelsel.

De gevallen waarbij er vergunningvrij mag worden gebouwd, zijn te vinden in artikel 2.15d Bbl.