Vellen en beheren van houtopstanden

Voor het vellen of beheren van houtopstanden, eenvoudiger gezegd 'bossen', gelden algemene regels. Deze regels zijn gemaakt voor de instandhouding van het bosareaal, de natuurbescherming of het beschermen van landschappelijke waarden. De regels zorgen er in ieder geval voor dat na het vellen of het verloren gaan van een houtopstand, herbeplanting plaatsvindt.

Dit houdt het in

In bijlage A van de Omgevingswet staan de definities van de activiteit van het vellen en beheren van houtopstanden.

Rijksregels

Voor het vellen van houtopstanden geldt een meldingsplicht en een herbeplantingsplicht.

Relaties met andere activiteiten

Wanneer een houtbestand geveld wordt, kan dit ook een relatie hebben met andere activiteiten.