Dit is het vellen en beheren van houtopstanden

In artikel 4.3, eerste lid, van de Omgevingswet staat dat het vellen en beheren van houtopstanden een activiteit is.

Een houtopstand is een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend.

Vellen betekent het rooien of verrichten van andere handelingen die de dood of ernstige beschadiging van een houtopstand tot gevolg kunnen hebben. Dit staat in Bijlage A van de Omgevingswet.

Een belangrijk onderdeel van het beheren van houtopstanden, is de herplantingsplicht (art. 4.35 lid 2) na vellen.