Relaties met andere activiteiten bij vellen en beheren van houtopstanden

De handelingen die een initiatiefnemer wil verrichten bij het uitvoeren van een project kunnen meerdere activiteiten omvatten.

De activiteit vellen en beheren van een houtopstand heeft vaak een relatie met de flora- en fauna-activiteit. In houtopstanden bevinden zich namelijk wilde dieren en planten. De mogelijkheid bestaat dat er vrijstellingen zijn voor sommige activiteiten.