Beperkingengebiedactiviteit weg: wat verandert er?

Voor de beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een rijksweg zijn algemene rijksregels een nieuw instrument. Voor kabels en leidingen vervalt een groot deel van de vergunningplicht.

Belangrijkste veranderingen ten opzichte van huidige wetgeving

Activiteiten rond kabels en leidingen gaan onder de Omgevingswet onder de algemene rijksregels vallen. Daardoor vervalt een groot deel van de vergunningplichten die golden onder de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Daar komen meldingsplichten voor in de plaats. Dit betekent een afname van de administratieve en bestuurlijke lasten.

Verlegplicht kabels en leidingen in algemene rijksregels

Ook de verlegplicht voor kabels en leidingen in het beperkingengebied van een rijksweg maakt deel uit van algemene rijksregels. Daarom hoeft intrekken van een vergunning voor de kabel of leiding niet meer als de Omgevingswet is ingevoerd.

Uniform geformuleerd beoordelingskader

Verder is in de Omgevingswet gekozen voor een meer uniform geformuleerd beoordelingskader: “het behoeden van de staat en werking van de weg”. Dit beoordelingskader biedt Rijkswaterstaat overigens dezelfde beslisruimte als de beslisregels die nu te vinden zijn in artikel 3 lid 1 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken.