Welke instructieregels met betrekking tot rijkswegen gelden er voor een omgevingsplan?

Een gemeente mag in een omgevingsplan geen regels stellen die het gebruik, de instandhouding, de verbetering of de vernieuwing van een rijksweg of hoofdspoorweg rechtstreeks belemmeren.

Bovenstaande instructieregel is opgenomen in afdeling 5.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) van de Omgevingswet.

Doelen

Doelen van deze instructieregel:

  • mensen veilig gebruik laten maken van wegen en spoorwegen
  • garanderen dat beheer en onderhoud op een efficiënte wijze kan gebeuren
  • fysieke wijzigingen mogelijk maken binnen het bestaande profiel
  • gebruik van wegen en spoorwegen niet te beperken

Deze instructieregel bevordert de goede en veilige staat van rijkswegen en hoofdspoorwegen. Dat is van groot belang voor de Nederlandse economie, de bereikbaarheid en de leefbaarheid.