Activiteit werelderfgoed

Werelderfgoederen zijn monumenten die zo belangrijk zijn voor de wereld dat we ze veilig willen doorgeven aan volgende generaties. In de Omgevingswet staan daarom regels om werelderfgoed te beschermen. Ook gemeenten en provincies nemen hiervoor regels op. Is werelderfgoed ook een rijksmonument of een gemeentelijk monument? Dan gelden ook regels voor deze type monumenten.

Foto Rob Poelenjee

Dit houdt het in

Werelderfgoed in de Omgevingswet op hoofdlijnen: definitie en regels over activiteiten

Rijksregels

Algemene rijksregels, instructieregel voor projectbesluit en specifieke zorgplicht

Decentrale regels

Gemeenten en provincies nemen regels op in omgevingsplan en omgevingsverordening

Relatie met andere ­activiteiten

Werelderfgoed kan ook een rijks- of gemeentelijk monument zijn. Dan gelden meer regels.