Algemene regels voor werelderfgoed

De regels voor werelderfgoed zijn bedoeld voor het behoud van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed. Het doel is dus om beschadiging of vernieling te voorkomen.

De algemene rijksregels voor werelderfgoed gaan over activiteiten die:

  • erop gericht zijn om effect te hebben op werelderfgoed
  • direct of indirect gevolgen kunnen hebben voor werelderfgoed

De algemene rijksregels voor werelderfgoed staan in hoofdstuk 14 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Bij een projectbesluit door het Rijk worden de kernkwaliteiten van werelderfgoederen en erfgoederen op de voorlopige lijst werelderfgoederen niet aangetast. Zie artikel 9.2 Bkl.

Maatwerkregels en maatwerkvoorschriften

Maatwerkregels en maatwerkvoorschriften kunnen door de gemeente of de provincie worden gesteld:

  • voor het behoud van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed
  • over de specifieke zorgplicht

Specifieke zorgplicht

De specifieke zorgplicht voor werelderfgoed is erop gericht om beschadiging of vernieling van het werelderfgoed te voorkomen. De initiatiefnemer van een activiteit is verplicht om redelijkerwijs alle maatregelen te nemen die daarvoor nodig zijn. Deze zorgplicht vormt het sluitstuk van de bescherming van het werelderfgoed. Werelderfgoed is vaak ook (gedeeltelijk) een rijksmonumentenactiviteit en wordt beschermd door de omgevingsvergunning voor de rijksmonumentenactiviteit en het omgevingsplan. Lees meer over de relatie met andere activiteiten.


Werelderfgoed_vierkant