Werelderfgoed: relatie met andere activiteiten

Werelderfgoed kan in zijn geheel een rijksmonument zijn. Soms zijn delen van het werelderfgoed aangewezen als rijksmonument of gemeentelijk of provinciaal monument. Dan gelden ook regels voor activiteiten voor deze type monumenten.

Werelderfgoed ook rijksmonument

Voor activiteiten voor werelderfgoed geldt geen vergunningplicht binnen de Omgevingswet. Werelderfgoed kan wel tegelijkertijd ook een rijksmonument zijn. Daarom speelt de omgevingsvergunning voor rijksmonumentenactiviteiten vaak een rol bij de bescherming van werelderfgoed. Een omgevingsvergunning is nodig bij het wijzigingen, verplaatsen of slopen van werelderfgoed dat ook beschermd is als rijksmonument.

De hele grachtengordel van Amsterdam is bijvoorbeeld werelderfgoed. Veel panden aan die grachten zijn rijksmonumenten, maar niet allemaal. De Van Nellefabriek in Rotterdam is in zijn geheel ook een rijksmonument.

Werelderfgoed ook gemeentelijk of provinciaal monument

Werelderfgoed kan tegelijkertijd zijn beschermd als gemeentelijk of provinciaal monument. Dan gelden decentrale regels van de gemeente of de provincie. Bij gemeentelijke monumenten zijn dit regels in het omgevingsplan. Bij provinciale monumenten gelden de regels uit de omgevingsverordening.

Werelderfgoed ook beschermd stads- of dorpsgezicht

Sommige werelderfgoederen zijn geheel of gedeeltelijk aangewezen als beschermd stads- of dorpsgezicht. Dan moet het omgevingsplan zorgen voor een passende bescherming van het aangewezen stads- of dorpsgezicht.

Ook hier is de Amsterdamse grachtengordel een voorbeeld. Deze is onderdeel van het beschermd stadsgezicht ‘binnenstad van Amsterdam’. Ook het molencomplex Kinderdijk-Elshout is onderdeel van een beschermd dorpsgezicht.