Relatie met andere activiteiten

Werelderfgoed kan in zijn geheel een rijksmonument zijn. Soms zijn delen van het werelderfgoed aangewezen als rijksmonument.

De grachtengordel van Amsterdam is bijvoorbeeld als geheel werelderfgoed. Veel panden aan die grachten zijn rijksmonumenten maar niet allemaal. De Van Nellefabriek in Rotterdam is in zijn geheel een rijksmonument.

Werelderfgoed en rijksmonument

Voor werelderfgoed geldt geen vergunningplicht als geheel. Werelderfgoed kan wel tegelijkertijd een rijksmonument zijn. Daarom speelt de omgevingsvergunning voor rijksmonumentenactiviteiten vaak een rol bij de bescherming van werelderfgoed. Er is een omgevingsvergunning nodig om dat deel van het werelderfgoed dat ook beschermd is als rijksmonument te wijzigen, te verplaatsen of te slopen.

Gemeentelijk of provinciaal monument

Dit geldt ook voor (delen van) werelderfgoed die zijn beschermd als gemeentelijk of provinciaal monument. Dan gelden bij gemeentelijke monumenten de decentrale regels uit het omgevingsplan. Bij provinciale monumenten gelden de regels uit de omgevingsverordening.


Werelderfgoed_vierkant