Rijksregels voor werelderfgoed

De rijksregels voor werelderfgoed in de Omgevingswet zijn bedoeld om de bijzondere universele waarde van werelderfgoed te behouden. De rijksregels staan in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Algemene rijksregels in Bal

De algemene rijksregels voor werelderfgoed staan in hoofdstuk 14 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Deze regels gaan over de volgende activiteiten:

  • activiteiten die effect hebben op werelderfgoed
  • activiteiten die direct of indirect gevolgen kunnen hebben voor werelderfgoed

Instructieregel voor een projectbesluit

Wanneer het Rijk een projectbesluit neemt, mag dit de kernkwaliteiten van werelderfgoederen en erfgoederen op de voorlopige lijst werelderfgoederen niet aantasten. Deze instructieregel staat in artikel 9.2 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

Specifieke zorgplicht

De specifieke zorgplicht voor werelderfgoed heeft tot doel om beschadiging of vernieling van het werelderfgoed te voorkomen (artikel 14.9 Bal). De initiatiefnemer van een activiteit is verplicht om alle mogelijke maatregelen te nemen die daarvoor nodig zijn. Deze zorgplicht vormt het sluitstuk van de bescherming van het werelderfgoed.

Werelderfgoed is vaak ook (gedeeltelijk) een rijksmonument en wordt beschermd door de omgevingsvergunning voor de rijksmonumentenactiviteit en het omgevingsplan. Lees meer over de relatie met andere activiteiten.