Omgevingswet: meer dan alleen wetsinstrumenten kiezen

Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen: allemaal hebben ze beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving. Er zijn méér mogelijkheden dan de wetsinstrumenten van de Omgevingswet om die doelen te halen. Ook kunnen overheden diverse rollen kiezen.

Het overzicht op deze pagina geeft een beeld van de mogelijkheden.

Bewustwording

Voorbeeld van een communicatief instrument: voorlichtingscampagne via een brochure of pagina in een huis-aan-huiskrant.

Met alleen de juridische instrumen­ten van de Omgevingswet kunt u uw doelen niet bereiken.

Kies een sturingsstijl

Uit het palet aan instrumenten en rollen kies je een combinatie. Dat is je sturingsstijl.

Uw sturingsstijl bestaat uit de overheidsrol die u kiest en uw inzet van specifieke instrumenten.

Beleidscyclus

De omgevingsvisie is onderdeel van de actieve aanpak van de leefomgeving.

Casus toegankelijkheid

Deze foto toont iemand in een rolstoel op de stoep voor een ziekenhuis. Met name voor een ziekenhuis is een goede toegankelijkheid van cruciaal belang.

Fictief voorbeeld over toegankelijk­heid illustreert rollen en sturingsstijl die een gemeente kan innemen.