Instrumenten kiezen in samenhang

Binnen de Omgevingswet heeft de overheid straks, vanaf 2021, de mogelijkheid om met allerlei instrumenten invloed op de fysieke leefomgeving uit te oefenen. Maar wat is de samenhang?

Instrumentenmix inzetten

De overheid kan haar beleidsdoelen niet altijd bereiken met de inzet van 1 instrument. Juist een mix van verschillende instrumenten bepaalt het succes. Het palet aan beleidsinstrumenten en rollen is groot.

Besef ook dat de verschillende wetsinstrumenten elkaar beïnvloeden. Een projectbesluit van een provincie of waterschap kan bijvoorbeeld invloed hebben op het omgevingsplan van een gemeente. En instructies doen niets binnen de eigen overheidslaag, maar landen in instrumenten van andere overheidslagen.

Binnen en tussen overheidslagen

Binnen 1 overheidslaag hangen verschillende wetsinstrumenten met elkaar samen. Maar ook tussen verschillende overheidslagen bestaat er samenhang. De verschillende blokken maken dat duidelijk.

Fictieve casussen

Hoe hangen de instrumenten samen in de praktijk? Lees meer in de uitgewerkte voorbeelden:

Samenhang wetsinstrumenten binnen 1 overheidslaag