Rijk als wetgever en uitvoerder

Het Rijk heeft binnen de Omgevingswet een dubbele rol. Het Rijk is wetgever, maar heeft ook de opdracht bepaalde taken uit te voeren: een uitvoerende rol.

Snel navigeren naar:

Rekening houden met elkaars visie

Het Rijk moet rekening houden met de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen (artikel 2.2 Omgevingswet). Daarom betrekt het Rijk de provincie, de gemeente en het waterschap via samenwerking en participatie als ze haar Nationale Omgevingsvisie opstelt. Kortom, er is wisselwerking tussen de omgevingsvisies van de verschillende bestuurslagen.

Programma

Ook binnen het Rijk zelf kunnen instrumenten van het Rijk invloed op elkaar uitoefenen. In de Algemene Maatregel van Bestuur Besluit kwaliteit leefomgeving stelt het Rijk (als wetgever) in hoofdstuk 4 instructieregels voor de verplichte programma's. De minister (als uitvoerder) moet, als hij of zij het programma opstelt, deze instructieregels opvolgen. Met de instructieregels borgt de wetgever dat de minister de onderwerpen waarvoor instructieregels gelden, goed in het programma verwerkt.

Projectbesluit

In de Algemene Maatregel van Bestuur Besluit kwaliteit leefomgeving stelt het Rijk (als wetgever) in hoofdstuk 9 instructieregels voor het projectbesluit. Als de minister (als uitvoerder) het projectbesluit opstelt, moet hij of zij deze instructieregels opvolgen. Met de instructieregels borgt de wetgever dat de minister de onderwerpen waarvoor de instructieregels gelden, goed in het projectbesluit verwerkt.

Meer informatie