Overeenkomsten en verschillen omgevingsplan, omgevingsverordening en waterschapsverordening

In de tabel hieronder ziet u de overeenkomsten en verschillen tussen een  omgevingsplan, een omgevingsverordening en een waterschapsverordening.

Overeenkomsten en verschillen omgevingsplan,omgevingsverordening en waterschapsverordening
Kenmerk Omgevings-plan Omgevings-verordening Waterschaps-verordening
Algemene regels JA JA JA
Beoordelingsregels JA JA JA
Beroep bij de bestuursrechter JA JA (2) JA (2)
Bijzondere regels over bekendmaking en inwerkingtreding JA NEE NEE
Delegatie onderdelen

JA

JA JA
Evenwichtige toedeling van functies JA NEE (1) NEE
Instructieregels NEE JA NEE

Kan gewijzigd worden door projectbesluit

JA NEE NEE
Kennisgeven voornemen JA NEE NEE
Maatwerkregels JA JA JA
Meldingsplicht JA JA JA
Omgevingswaarden JA JA NEE

Programmatische aanpak

JA JA NEE
Regels via bruidsschat JA NEE JA
Vergunningplicht JA JA JA
Voorbereidingsbesluit en voorbescherming JA JA NEE
Voorbereidingsprocedure: afd 3.4 Awb met zienswijzen voor eenieder JA JA JA
  • JA betekent 'is van toepassing'
  • NEE betekent 'is niet van toepassing'
  1. Tenzij het niet doelmatig of doeltreffend met een instructieregel kan worden geregeld .
  2. Tenzij het gaat om de aanwijzing van beperkingengebieden met bijbehorende regels tot beperking van het gebruik.