Projectbesluit in de praktijk

De Projectprocedure en het Projectbesluit zijn beschreven op de pagina Projectprocedure/Projectbesluit. Om een voorbeeld te geven wanneer en hoe een projectbesluit kan worden ingezet zijn twee casussen beschreven.

De eerste casus gaat over een verplicht projectbesluit. Deze legt de nadruk op de mogelijkheden voor andere overheden, zoals gemeenten, om er gebruik van te maken. En daarmee eigen wensen te verwezenlijken.

In de tweede casus over een vrijwillig projectbesluit. Hier ligt de nadruk op de verhouding tussen projectbesluit en vergunningplichten.