Verkenning

In de verkenning onderzoekt het bevoegd gezag de mogelijke oplossingen voor een opgave.

Door de verkenning wil het bevoegd gezag inzichten krijgen in:

  • de aard van de opgave
  • de relevante ontwikkelingen voor de fysieke leefomgeving
  • de mogelijke oplossingen voor die opgave. Hieronder vallen ook de oplossingen die anderen aandragen. En waarvan het bevoegd gezag na beoordeling ervan besluit deze mee te nemen in de verkenning.

Deskundig advies

Burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen die een mogelijke oplossing hebben aangedragen, kunnen aan het bevoegd gezag vragen een deskundige over hun oplossing te raadplegen. Het bevoegd gezag kan ook zelf een deskundige advies vragen over de aangedragen oplossingen voor de opgave.

Het bevoegd gezag bepaalt zelf de invulling van de verkenning. De verkenning moet uiteindelijk voldoende informatie bieden om een projectbesluit te kunnen opstellen. Of om een voorkeursbeslissing te kunnen nemen.