Waterschapsverordening

De waterschapsverordening bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die het waterschap stelt binnen haar beheergebied. Per waterschap is er één waterschapsverordening.

Hoofdlijnen

De waterschapsverordening bevat regels voor waterkeringen, watergangen en grondwater binnen het beheergebied van een waterschap.

Opstellen en vaststellen

De Omgevingswet geeft geen specifieke onderwerpen die het waterschap verplicht in de waterschapsverordening moet opnemen.

Regels over activiteiten

In de waterschapsverordening bepaalt het waterschap voor welke activiteiten een initiatiefnemer een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Samenhang

Dit verandert er

Algemene regels moeten in de waterschapsverordening worden opgenomen.

Overgangsrecht

Sommige rijksregels over lozingen op een oppervlaktewater van een waterschap of zuiveringtechnisch werk van een waterschap vervallen.

Bruidsschat

Sommige rijksregels over lozingen gaan via de bruidsschat naar de waterschapsverordening.

Digitale beschikbaarheid

Een waterschapsverordening moet beschikbaar zijn via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Verhalen uit het land

Waar wordt gewerkt aan een waterschapsverordening? Hoe loopt dat? Dit en meer vindt u op de Aandeslagkaart!

Informatie UvW

De Unie van Waterschappen (UvW) geeft op haar website informatie over de Omgevingswet.

Waterschapsverordening per thema