Digitale beschikbaarheid

De Omgevingswet en de algemene maatregelen van bestuur bevatten geen directe digitale verplichtingen. Ze bieden wel de grondslag voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

De wetgever neemt in een later stadium regels op in de Invoeringsregeling. Deze regels gaan onder andere over het verplicht ontsluiten van de waterschapsverordening via het DSO. Deze verplichting hangt samen met de ontwikkeling van standaarden.

Als het waterschap de waterschapsverordening via het DSO wil ontsluiten, dan moet de waterschapsverordening aan standaarden voldoen.