Samenwerkvoorziening

De samenwerkvoorziening maakt samenwerken tussen overheden onderling en tussen overheden en initiatiefnemers mogelijk. Zo weet iedereen van elkaar aan welke zaak ze werken, wat de status is en welke documenten erbij horen. De samenwerkvoorziening zorgt zo ook voor een kortere doorlooptijd.

Digitaal samenwerken

De samenwerkvoorzieningen helpen overheden en initiatiefnemers digitaal samen te werken. Ze zijn er ook voor ketenpartners zoals adviseurs.

In de samenwerkvoorziening werken de partners samen aan:

 • behandelen
 • initiatieven
 • plannen
 • vooroverleg

Samenwerkvoorziening in basisniveau

In het basisniveau worden samenwerkingsvormen en voorzieningen gebouwd.

Bij samenwerkingsvormen gaat het om samenwerken aan:

 • behandelen van aanvragen
 • initiatieven van conceptaanvragen

Bij voorzieningen gaat het om:

 • starten en stoppen van de samenwerking
 • dossierbeheer
 • autoriseren
 • notificeren
 • verzoeken tot acties

Samenwerken aan plannen en initiatieven komt in een later stadium.

In het basisniveau kunnen alleen (overheids)organisaties samenwerken. Samenwerken met initiatiefnemers, belanghebbenden en ketenpartners wordt later gemaakt.

Webapplicatie en koppelvlak

In de samenwerkvoorziening komt een webapplicatie en een koppelvlak. De services van het koppelvlak komen in het Ontwikkelaarsportaal, zodat ze ook door lokale ICT-systemen gebruikt kunnen worden.

Meer weten

Lees verder in de Globale Architectuurschets (GAS) (pdf, 2.5 MB) voor details over de samenwerkvoorziening.