Digitaal stelsel voor burgers en bedrijven

Voor burgers en bedrijven heeft het digitaal stelsel Omgevingswet straks de vorm van één digitaal loket: het Omgevingsloket. Hier kunnen ze zich oriënteren, checken of ze een vergunning nodig hebben en aanvragen en meldingen doen.

Oriënteren, checken en indienen via het Omgevingsloket

In het Omgevingsloket kunnen burgers en bedrijven alle beschikbare gegevens over de fysieke leefomgeving bekijken. Dit kan op een kaart, maar ook in tekst in de vorm van regels. Het Omgevingsloket zorgt voor aan een gelijke informatiepositie: iedereen kan dezelfde informatie over de fysieke leefomgeving bekijken en gebruiken.

Oriënteren

  • Via een kaart kunnen burgers en bedrijven de regels van omgevingswetbesluiten bekijken. Dit zijn officiële besluiten van overheden, zoals omgevingsplannen en omgevingsverordeningen.

Checken

  • Via vragenbomen kunnen burgers en bedrijven checken welke regelgeving op een locatie geldt. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn minimaal de rijksregels via het Omgevingsloket te bekijken. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen ook eigen lokale regels toevoegen.
  • Via vragenbomen is ook te zien welke vergunning-, meldings- of andere informatieplicht er op een locatie geldt voor een initiatief.

Indienen

  • Burgers en bedrijven kunnen ook een aanvraag of melding indienen via het Omgevingsloket. Dit gaat ook met behulp van vragenbomen. Vanuit de vergunningcheck komen ze automatisch bij het juiste formulier. Ze kunnen ook direct een nieuwe aanvraag of melding starten.