Digitaal stelsel voor ICT-leveranciers

ICT-leveranciers kunnen overheden en initiatiefnemers in opdracht aansluiten op het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Dit kan via de services van het digitaal stelsel. Ze kunnen ook zelf toepassingen ontwikkelen voor het stelsel.

Leveranciers van overheden

Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk moeten hun lokale plan-, regel- en vergunningsystemen (laten) aanpassen op de nieuwe processen. Dit kan met hulp van de leveranciers.

ICT-leveranciers kunnen overheden ook in opdracht aansluiten op het stelsel. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet levert hiervoor API's en services om te koppelen met de landelijke voorziening. Overheden ontvangen zo bijvoorbeeld aanvragen en meldingen via het digitaal stelsel.

Welke API's en services nu al in bèta-versie beschikbaar zijn vindt u op het Ontwikkelaarsportaal. De koppelvlakken die in ontwikkeling zijn en de standaarden die daarvoor gelden vindt u bij Aansluiten op het digitaal stelsel.

Andere partijen in de markt

Naast de vaste leveranciers van overheden kunnen ook andere externe partijen aansluiten op het digitaal stelsel. Bijvoorbeeld leveranciers van systemen voor initiatiefnemers. Door deze systemen aan te sluiten kunnen initiatiefnemers aanvragen en meldingen direct indienen vanuit hun eigen systeem.

Software-ontwikkelaars en app-bouwers die nieuwe kansen zien kunnen met de API's en services ook nieuwe toepassingen ontwikkelen.

Praktijkproeven

Op dit moment doen diverse ICT-leveranciers samen met hun klanten én het programma Aan de slag met de Omgevingswet praktijkproeven om de werking van het digitaal stelsel te toetsen.