Aanmelding deelname Proeftuinen Aan de slag met de Omgevingswet

Een initiatief dat voldoet aan de gestelde criteria ondersteunen we met cofinanciering van 50% van de kosten voor een maximum bedrag van € 6.000,-. Dit bedrag wordt verrekend met het aantal uur dat een lid van het expertteam 'Versnellen' (BZK) uw Proeftuin gaat ondersteunen.

Met dit aanmeldformulier dient u uw aanvraag voor ondersteuning in.

Vragen?

Heeft u vragen over dit traject neem dan contact met ons op.