Begrip: Vergunningcheck

De vergunningcheck is één van de gebruikersfuncties in het Omgevingsloket. Met de vergunningcheck kunnen burgers en bedrijven controleren of ze vergunning nodig hebben voor hun initiatief. Dit gebeurt via vragenbomen met eenvoudige vragen en antwoorden.

Begrip: Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is de digitale ondersteuning van de Omgevingswet. De centrale spil is het Omgevingsloket.

Meer informatie vindt u op Digitaal Stelsel Omgevingswet.