Zoeken in deze site

Begrip: Vergunningcheck

De vergunningcheck is één van de gebruikersfuncties in het Omgevingsloket. Met de vergunningcheck kunnen burgers en bedrijven controleren of ze vergunning nodig hebben voor hun initiatief. Dit gebeurt via vragenbomen met eenvoudige vragen en antwoorden.

Begrip: Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet. Het bestaat uit lokale systemen van overheden en de onderdelen van de landelijke voorziening (DSO-LV), zoals het Omgevingsloket.

Meer informatie leest u op de pagina Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op hoofdlijnen.