Begrippenlijst - Letter e

e
j
q
u
x
y

Eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag

Elementenbodemvoorziening

Emissie

Enkelvoudige aanvraag

Evenwichtige toedeling van functies aan locaties

Exclusieve economische zone