Kerninstrumenten en de Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt alle wetten voor de leefomgeving. Maar hoe begint u met de Omgevingswet? Lees hoe u kunt starten met de kerninstrumenten, één van de drie onderdelen voor een goede start.

Fundament

De wet zelf is het fundament van het nieuwe stelsel. De wet geeft  instrumenten voor het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. De wet werkt door in 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's). De regels in de AMvB’s worden verder uitgewerkt in een ministeriële regeling.

Idee achter de Omgevingswet

Het idee achter de Omgevingswet is simpel: één wet die alle wetten voor de leefomgeving bundelt en moderniseert. De Omgevingswet heeft als doel om alle onderdelen van de fysieke leefomgeving met elkaar in samenhang te brengen. Met ruimte om lokale initiatieven mogelijk te maken en oplossingen op maat te creëren.

De 6 kerninstrumenten

Het stelsel van de Omgevingswet gaat uit van minder regels en meer vertrouwen in de mensen die ermee werken. Dit betekent dat u nu al zelf moet nadenken over wat de Omgevingswet en de instrumenten voor uw werk betekenen. De Omgevingswet biedt hiervoor een palet aan instrumenten die voor alle bestuurslagen vergelijkbaar zijn.

Er zijn 6 kerninstrumenten waarmee de fysieke leefomgeving wordt beheerd en benut.

De Omgevingswet bevat 6 kerninstrumenten: omgevingsvisie, programma, decentrale regels (namelijk omgevingsplan, omgevingsverordening en waterschapsverordening), algemene rijksregels, omgevingsvergunning en projectbesluit.

Ondersteunende wetsinstrumenten

Daarnaast zijn er een aantal ondersteunende wetsinstrumenten die nodig zijn om besluiten te nemen en uit te voeren.

  • instructie
  • instructieregel
  • maatwerkregel
  • omgevingswaarde

Meer lezen over de wetsinstrumenten.


180003-28 Visual website_Wet

Meer over de instrumenten

Om de Omgevingswet in de praktijk uit te voeren, hebben overheden verschillende wettelijke instrumenten.

Basispresentaties Omgevingswet

De basispresentaties Omgevingswet bevatten veel materiaal voor uw eigen presentaties. En geeft u een brede kennisbasis rond het juridisch stelsel van de Omgevingswet.

Anticiperen

Het is niet toegestaan om besluiten te nemen vanuit de Omgevingswet of bij huidige besluiten vooruit te lopen op de regels van de Omgevingswet.

Van 26 wetten naar 1 Omgevingswet