Aanvullingsspoor natuur

Het aanvullingsspoor natuur wijzigt de Omgevingswet en de besluiten bij de Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de Wet natuurbescherming. Deze regels zijn dan opgenomen in de Omgevingswet.

Inhoudelijke informatie