Aanvullingsspoor bodem

Het aanvullingsspoor bodem bestaat uit de Aanvullingswet bodem, het Aanvullingsbesluit bodem en de Aanvullingsregeling bodem.

Aanvullingsregeling bodem

De internetconsultatie van de aanvullingsregeling bodem Omgevingswet is nog niet gestart.

Aanvullingsbesluit bodem

Het Aanvullingsbesluit bodem werkt de wijzigingen en aanvullingen uit de Aanvullingswet bodem uit. De internetconsultatie van het Aanvullingsbesluit bodem sloot op 11 september 2018.

Op 2 juli 2019 heeft staatssecretaris Van Veldhoven met een kamerbrief het ontwerp Aanvullingsbesluit Bodem Omgevingswet aangeboden aan de Tweede Kamer.

Meer informatie over het Aanvullingsbesluit bodem:

Aanvullingswet bodem

De Aanvullingswet bodem voert een aantal wijzigingen en aanvullingen door in de Omgevingswet. Deze hebben tot doel de bodem te beschermen tegen nieuwe verontreinigingen.

Belangrijkste wijzigingen

Wijzigingen met een grotere impact zijn de volgende:

  • inpassen van de bestaande zorgplicht uit de Wet bodembescherming
  • opnemen van een grondslag voor rijksregels voor grondwerk en saneren
  • toevoegen van een afdeling over toevalsvondst van verontreiniging op of in de bodem (afdeling 19.2a)

Meer informatie over de Aanvullingswet bodem: