Anders werken

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken. Samenhangend, samenwerkend, in samenspraak met de samenleving. Wat betekent dat voor overheden? En hoe bereid je je hierop voor?

Interbestuurlijke Try Outs

In regionaal verband samen oefenen met het werken met de Omgevingswet, om te bezien hoe deze in werking kan treden.

Participatie

Participatie is een belangrijke pijler onder de wet. Wat moet je weten en hoe maak je een eigen aanpak? De Inspiratiegids helpt je hierbij.

Regionaal samenwerken

1 wet, 1 overheid, gebiedsgericht werken. Dat vraagt om goede samenwerking tussen alle overheden. Hoe doe je dat?

Integraal werken

Integraler en samenhangend werken is nodig bij de Omgevingswet. Wat is het en waar moet je aan denken?

Dienstverlening

De serviceformules op basis van klantreizen kun je gebruiken om de dienstverlening en vergunning­verlening te optimaliseren.

Veranderopgave

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken. Overheden krijgen hierbij ondersteuning.

Gespreksstarter

De Gespreksstarter Verander­profielen geeft je inzicht in de veranderingen in de rollen bij overheden door de Omgevingswet.

PIKO en UIVO-I

Meer informatie over het Project Interbestuurlijke Ketensamenwerking Omgevingswet (PIKO) en zijn voorloper UIVO-I.