Anders werken

Omgevingswet vraagt een andere manier van werken. Samenhangend, samenwerkend, in samenspraak met de samenleving. Wat betekent dat voor overheden? En hoe bereid je je hierop voor?

Participatie

participatie

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet.  Wat moet je weten en hoe maak je een eigen aanpak? De Inspiratiegids Participatie helpt je hierbij.

Regionaal samenwerken

regionale_samenwerking

1 wet, 1 overheid, gebiedsgericht werken. Dat vraagt om goede samenwerking tussen alle overheden. Hoe doe je dat?

Integraal werken

integraal_werken

Integraler en samenhangend werken is nodig bij de Omgevingswet. Wat is integraal werken en waar moet je aan denken?

Dienstverlening

dienstverlening

Op basis van klantreizen zijn serviceformules ontwikkeld. Die kun je gebruiken voor het optimaliseren van de dienstverlening en vergunningverlening.

Veranderopgave

veranderopgave

De Omgevingswet vraagt om een andere manier van werken bij overheden. Gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdepartementen krijgen hierbij ondersteuning.

Gespreksstarter

gespreksstarter_veranderprofielen

De gespreksstarter veranderprofielen geeft je inzicht in de veranderingen in de rollen bij overheden door de Omgevingswet.