Inspiratiegids Participatie Omgevingswet

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Vroegtijdig samenwerken vergroot de kwaliteit van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit direct op tafel komen. Participatie is maatwerk. Daarom schrijft de wet niet voor HOE de participatie moet plaatsvinden. Er is behoefte aan inspiratie, liefst via persoonlijke verhalen. Om van elkaar te leren en ervaringen te delen. Daarom is deze inspiratiegids gemaakt, met de inbreng van velen.

Inspiratiegids Participatie

Participatie per fase

participatie per fase

Bij elke fase van een omgevingsproces en bij elk kerninstrument past een eigen participatieaanpak.

Praktische hulpmiddelen

praktische hulpmiddelen

Een overzicht van middelen die je helpen een goed gesprek te voeren over participatie. Of die je leiden naar een passende werkvorm.

Dossiers

Dossier andere doelgroepen

g1000

Hoe krijg je andere doelgroepen aan tafel dan de usual suspects? In dit dossier verzamelden we inzichten en tips.

Dossier rol volksvertegenwoordigers

stuurwiel volksvertegenwoordigers

Dit stuurwiel geeft handvatten voor nadenken over de rol van volksvertegenwoordigers bij participatie.

Dossier Polarisatie en Boosheid

spelden op de kaart_tegel

Lees op welke manier participatie kan bijdragen aan het tot bedaren brengen van de gemoederen en het normaliseren van verhoudingen.